BIOLUMIN – C SERUM

2,000,000

BIOLUMIN – C SERUM

là sản phẩm mới tối ưu, dạng huyết thanh cho da nám và khô do khí hâu môi trường, tuổi tác….

Với công nghệ sinh học Biolumin và Vitamin C kết hợp tạo ra loại huyết thanh mói này, đây là bước đột phá cao cho dòng da lão hoá…..

BIOLUMIN – C SERUM

2,000,000