Author Archives: os.Admin@2016

Cách phân biệt hàng Dermalogica chính hãng

1. Sản phẩm có dòng chữ MADE IN USA    2. Sản phẩm đều có MÃ VẠCH của Châu Mỹ bắt đầu bằng 2 số “66” Đây là mã vạch riêng biệt của Dermalogica, không nằm trong HỆ THỐNG ĐÁNH SỐ SẢN PHẨM CHÂU ÂU – EAN-UCC. Mã vạch của sản phẩm Dermalogica là mã vạch […]